Hakkımızda

Misyon ve Vizyonumuz

  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın amacı; Üniversitemizin inşaat, etüd-proje, bakım-onarım, yapı denetim ve yer araştırmaları işlerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini, yürütülmesini ve sonuçlanmasını sağlamaktır.

Özellikle 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi’nden sonra Başkanlığımızın amacı; Kocaeli İli için yaşamsal zorunluluk ve gereksinim halini alan Üniversitemizin üstlenmiş olduğu misyon gereği, bölgeyi etkileyebilecek, estetik değerleri de içine alan, yüksek çevre ve yaşam standartlarında, sağlam fiziki yapılanmasını gerçekleştirmek olmuştur.

2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “ 124 sayılı Yüksek öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca Üniversitemizin kuruluşu ile teşkil edilen

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ;


  • Üniversitemizin gelişmesi doğrultusunda bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek,
  • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,
  • Üniversitemiz kamulaştırma ve arazi tahsis çalışmalarını yürütmek,
  • İhale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek,
  • İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemini yürütmek,
  • Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek,
  • Her türlü altyapı ihtiyacını belirlemek, kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
  • Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, Jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve benzer işler yürütmek,
  • Üniversitemizin yatırım bütçesini hazırlamak görevlerini yürütmektedir.


ORGANİZASYON ŞEMAMIZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması İçin Tıklayınız


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors